Categories
Standy chữ X

Kệ chữ X – Standy A3

Hiện nay trên thị trường, các loại hình dịch vụ và vật liệu phục vụ cho ngành quảng cáo khá nhiều và tương đối tiện lợi. Đáp ứng nhu cầu đó kệ standy chữ X ra đời như một đòi hỏi tất yếu trong ngành quảng cáo. Để có được hình dạng như hiện nay, kệ […]