Categories
Standy chữ X

Kệ chữ X mini

Hiện nay trên thị trường, các loại hình dịch vụ và vật liệu phục vụ cho ngành quảng cáo khá nhiều và tương đối tiện lợi. Gắn liền với dịch vụ in ấn, kệ chữ x ra đời như một đòi hỏi tất yếu trong ngành quảng cáo. Một trong các công cụ đó là […]